Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie przez sklep internetowy prowadzony pod adresem https://www.sukienki.pl (dalej "Sklep Internetowy"). Dbamy o Twoją prywatność i chcemy abyś czuł się komfortowo korzystając z naszych usług, dlatego nasza polityka prywatności uwzględnia wytyczne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO).

I. Administrator danych osobowych (dalej "Sukienki.pl")

Administratorem danych osobowych jest Grażyna Holeksa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: holeksa.com Grażyna Holeksa z siedzibą w Brzuśniku, ul. Brzuśnik 188, 34-382 Bystra, NIP 5532267373 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, organ prowadzący Minister Gospodarki).

II. Kontakt z Sukienki.pl

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Sukienki.pl na skrzynkę rodo@sukienki.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby: holeksa.com Grażyna Holeksa, ul. Brzuśnik 188, 34-382 Bystra.

III. Jakie dane gromadzi Sukienki.pl podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Będziemy od Ciebie wymagać podania następujących danych osobowych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Sklepu Internetowego oraz innych środków komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów lub procesu rejestracji:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 2. adres zamieszkania/adres siedziby,
 3. adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu,
 6. w przypadku przedsiębiorców, numer NIP.

IV. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. sprzedaż produktów oferowanych przez Sukienki.pl, realizacja zamówień oraz ich wysyłka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wykonania ciążących na Sukienki.pl obowiązków prawnych, np. związanych z obowiązkiem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. prawnie uzasadniony interes Sukienki.pl, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, marketingu bezpośredniego, prowadzenia analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

V. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić naszym partnerom w celu realizacji zamówienia lub zamówionych przez Ciebie świadczeń. Należą do nich:

 1. podmioty realizujące dostawy towarów,
 2. podmioty obsługujące płatności,
 3. hurtownie współpracujące z Sukienki.pl,
 4. podmioty współpracujące z Sukienki.pl przy obsłudze kwestii podatkowo-księgowych lub prawnych,
 5. podmioty świadczące usługi w zakresie marketingu lub analiz statystycznych,
 6. podmioty zbierające opinie o sklepach i produktach,
 7. organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Pamiętaj, że udostępnianie Twoich danych odbywa się zawsze zgodnie z prawem. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

VI. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

VII. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Sukienki.pl

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji lub dokonania zakupów w ramach Sklepu Internetowego.

X. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

XI. Środki techniczne i bezpieczeństwo danych

Sukienki.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane oraz chronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń w celu ochrony Państwa danych, w szczególności wykorzystując bezpieczne, szyfrowane połączenie SSL. Wszystkie połączenia związane z dokonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji płatności oraz rejestracji i składania zamówienia będą następować za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia SSL.

XII. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być zgłaszane na adres: lub pisemnie na adres siedziby Sukienki.pl

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez sukienki.pl, którego właścicielem jest holeksa.com Grażyna Holeksa z siedzibą w Brzuśniku, Brzuśnik 188.

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza sukienki.pl, którego właścicielem jest holeksa.com Grażyna Holeksa z siedzibą w Brzuśniku, Brzuśnik 188, NIP: 5532267373, Regon: 243423962, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) sukienki.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • Konfiguracji serwisu
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie.
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury, funkcjonalności i zawartości;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
  • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
   • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
   • Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA];
   • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
  • prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu].
  • wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.