Bezproblemowe zwroty
Darmowa dostawa od 99 zł
Polskie produkty

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sukienki.pl

Sklep Internetowy Sukienki.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Sklep internetowy, działający pod adresem https://sukienki.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Grażynę Holeksa prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą holeksa.com Grażyna Holeksa z siedzibą w Brzuśniku, Brzuśnik 188, REGON 243423962, NIP 5532267373, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, organ prowadzący Minister Gospodarki.

Adres do korespondencji:

holeksa.com Grażyna Holeksa
Brzuśnik 188
34-382 Brzuśnik

tel. 697 129 252
email:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Użytkownik składając zamówienie lub dokonując rejestracji jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania wszystkich jego postanowień.
 4. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Użytkownik - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.
 3. Klient – Użytkownik, który złożył zamówienie w Sklepie.
 4. Sprzedawca - holeksa.com Grażyna Holeksa z siedzibą w Brzuśniku, Brzuśnik 188, 34-382 Brzuśnik, NIP 5532267373, REGON 243423962
 5. Administrator – podmiot zarządzający Sklepem oraz udostępniający jego zasoby Użytkownikom i Klientom.
 6. Konto użytkownika – panel administracyjny udostępniony Użytkownikom i Klientom po dokonaniu rejestracji przez Administratora za pośrednictwem, którego można składać zamówienia na produkty oferowane w Sklepie.

III. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w tym: projekt graficzny, logotyp, koncepcja, nazwa, oprogramowanie oraz baza danych podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Cookies oraz aktualnego adresu e-mail.

IV. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są:
  • poprzez stronę internetową https://sukienki.pl 24 godziny na dobę przez cały rok,
  • telefonicznie pod numerem +48 697 129 252 w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00,
  • pocztą elektroniczną pod adresem biuro@sukienki.pl 24 godziny na dobę przez cały rok
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku gdy zamówienia dokonał Klient, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do jego autentyczności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia i odmówienia jego realizacji, jeśli potwierdzenie nie było możliwe w ciągu 24 godzin od jego złożenia.
 4. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną oraz wiadomością SMS. Informacje zwrotne, potwierdzające poprawność złożonego zamówienia, zostaną wysłane na adres e-mail oraz numer telefonu podany w trakcie rejestracji.
 5. Czas realizacji zamówienia jest zależny od sposobu płatności:
  • płatność przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym,
  • płatność za pobraniem – natychmiast po złożeniu zamówienia,
  • płatność kartą kredytową – przystąpienie do realizacji zamówienia następuje w chwili autoryzacji transakcji.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione produkty znajdują się na magazynie Sklepu bądź u Dostawców. W przypadku niedostępności części produktów Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania przy realizacji zamówienia.
 7. W przypadku gdy produkt jest niedostępny Sklep ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie do 30 dni od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał płatności, to Sklep zobowiązuje się do dokonania zwrotu w terminie do 14 dni od chwili anulowania zamówienia.
 8. Klient może modyfikować zamówienie tylko do chwili jego wysłania. Korekty w zamówieniu należy zgłaszać telefonicznie pod numerem: +48 697 129 252.
 9. Nietypowe zamówienia należy wcześniej skonsultować telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z obsługą Sklepu.
 10. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dowód zakupu - Faktura VAT.

V. CENY PRODUKTÓW

 1. Ceny produktów są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy chyba, że zaznaczono inaczej.
 3. Cena ostateczna i wiążąca to cena podana na stronie produktu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Całkowity koszt zamówienia zostanie przedstawiony Użytkownikowi po wybraniu formy płatności i sposobu dostawy.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed zmianą cen, wprowadzeniem bądź zmianą warunków akcji promocyjnych będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 6. Promocje organizowane przez Sklep nie łączą się, chyba że zaznaczono inaczej.
 7. Produkty dodawane do zamówienia bezpłatnie nie podlegają wymianie i reklamacjom.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać płatności za złożone zamówienie w następujący sposób:
  • przelewem bankowym na rachunek holeksa.com Grażyna Holeksa nr konta 49 1020 1390 0000 6602 0721 0646
  • gotówką przy odbiorze przesyłki,
  • płatnościami online, kartą kredytową realizowanymi przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna ( http://tpay.com ) lub PayU SA ( http://payu.pl ).

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionych w Sklepie internetowym produktów jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres dostawy podany w trakcie składania zamówienia.
 2. Dla zamówień złożonych do godziny 14:00 dostawa następuje zazwyczaj w następnym dniu roboczym w godzinach od 9:00 do 18:00.
 3. Kurier nie ma obowiązku kontaktować się telefonicznie z Klientem przed doręczeniem.
 4. W przypadku nieobecności Klienta Kurier pozostawia awizo z danymi umożliwiającymi kontakt.
 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z zamówieniem przesyłkę należy odesłać.
 6. Koszty dostawy są wyszczególnione na podstronie Sklepu „Warunki i koszty dostawy"

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.
 3. Zwracane produkty oraz dołączone akcesoria nie powinny nosić widocznych śladów użytkowania.
 4. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych produktów przez ich użytkowanie w celach innych niż niezbędne do stwierdzenia ich charakteru, cech oraz funkcjonowania.
 5. Wraz ze zwracanymi produktami Klient powinien odesłać wszystkie bezpłatne produkty oraz dokumenty dołączone do zamówienia.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy produkty należy odesłać na adres: holeksa.com Grażyna Holeksa, Brzuśnik 188, 34-382 Brzuśnik. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym produktem na adres holeksa.com Grażyna Holeksa, Brzuśnik 188, 34-382 Brzuśnik. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe ( np. z powodu wyczerpania zapasów lub zaprzestania produkcji ) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
 6. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną natychmiast zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego produktu.

X. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Administrator oświadcza, że Klient nie ma obowiązku przekazania Administratorowi swoich danych osobowych jednocześnie wskazując, że zrealizowanie złożonego zamówienia jest uzależnione od podania przez Klienta danych wyszczególnionych w formularzu zamówienia.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz Regulaminu, na co Klient dobrowolnie wyraża zgodę. Klient może wyrazić również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, ulicę, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail oraz w przypadku przedsiębiorców, NIP.
 5. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłaszania żądania ich usunięcia. W celu realizacji tych uprawnień Klient może skontaktować się ze Sklepem wysyłając:
  • e-mail na adres:
  • listownie na adres holeksa.com Grażyna Holeksa, Brzuśnik 188, 34-382 Brzuśnik .
 6. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Produkty prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Klient składając zamówienie w Sklepie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników oraz Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu pod adresem https://sukienki.pl/regulamin oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta.
 4. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.05.2018r, a jego postanowienia mają zastosowanie do wszystkich zamówień dokonanych po tym dniu.
 7. Regulamin jest dostępny pod adresem https://sukienki.pl/regulamin